Övrig serviceverksamhet


Vi utför även service på följande produktområden

-          Printer och etikettapplikatorer

-          Laboratorieutrustningar

-          Mätinstrument

-          Bläckstråleskrivare

-          Mm.

Arbetet utförs i samarbete med IT Instrument Teknik